Tango

Tango is een tweekwartsmaat en is misschien wel één van de bekendste Ballroom dansen! Een “mysterieuze” dans zou je bijna kunnen zeggen met een tweeledige oorsprong en een tweeledig karakter. De tango kent 2 stromingen, namelijk tango zoals je hem bij ons leert (zijnde een Ballroom dans) en de Argentijnse tango

Waar komt de tango oorspronkelijk vandaan? Veel mensen denken uit Argentinië, maar de tango vindt zijn oorsprong veel dichterbij huis. Men denkt dat de tango uit Spanje en Marokko komt. De Latijns - Amerikaanse invloeden die deze dans kent zijn vermoedelijk het resultaat geweest van de Spaanse overheersing  die hier “zwarte” en creoolse invloeden aan toevoegde.

 

In de 19e eeuw doet de tango zijn intrede in Europa. De tango is in de eerste instantie een solo dans, uitgevoerd door een dame. Later ontstaat de Andalusische tango, waarbij de dans wordt uitgevoerd door 2 paren die hierbij castagnetten gebruiken. Het is dan ook in deze periode dat de tango onder vuur komt te liggen. De tango zou een immorele dans zijn. Reden hiervoor was de flirterige muziek waarop hij werd gedanst.

Karakteristiek voor deze dans is het contrast tussen scherpe en zachte bewegingen en de ietwat compactere danshouding. De scherpe geaccentueerde bewegingen worden door accenten in de muziek ondersteund en geeft de dans zijn niet met andere dansen, te verwarren uiterlijk.

De Ballroom tango zoals hij nu geleerd wordt is een combinatie van de “Spaanse” - tango en de “Argentijnse” - tango. Zo zijn het met “gebogen” knieën dansen en het naar links kijken waarbij men een duidelijke afstand bewaart invloeden uit Argentinië. Kijk voor meer informatie over de Argentijnse - tango eens bij Zuid - Amerikaanse dansen.


"The Tango is the easiest dance. If you make a mistake and get tangled up, you just Tango on." (Al Pacino in "The Scent of a Woman.")

Laten wij zeggen dat de meningen hierover nogal verdeeld zijn.


 

 
http://www.addebruijn.eu//public/music/tango.mp3

 
http://www.addebruijn.eu//public/music/tangonl.mp3