Wedstrijden

De wedstrijdsport heeft zich ontwikkeld uit de gezelschapsdans. Al in 1909, toen in Parijs, vonden er wereldkampioenschappen Dansen voor Amateurs en Professionals plaats.

In 1919 vond in Nederland de eerste danswedstrijd plaats georganiseerd door de NVD. De wedstrijdsport werd eerst na de tweede wereldoorlog groots georganiseerd. De NBD en de NVD zijn lidmaat van de FDO-PR, Federatie Dansleraren Organisaties; deze is op haar beurt weer aangesloten bij de WD&DSC, World Dance & Dance Sport Council te Londen.

Het merendeel van de NBD en NVD-dansscholen is eveneens aangesloten bij de officiële Nederlandse Algemene Danssport Bond NADB, lidmaat van het NOC*NSF.